Zaštita okoliša

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša

Ilirija d.d. sustavno i kontinuirano ulaže značajne napore i aktivnosti u prilagodbu i implementaciju standarda, procedura i propisa Europske unije po svim aspektima zaštite okoliša (zaštita mora, obale, voda, zraka, tla) i gospodarenja otpadom.

Svakodnevno na operativnoj razini vodi brigu o procesima upravljanja zaštitom okoliša s ciljem i obvezom usklađivanja sa zakonskim propisima, sprečavanja onečišćenja okoliša, smanjenja količine i štetnosti proizvedenog otpada, smanjenja emisija onečišćujućih tvari u vodu, tlo i zrak te obrazovanja i osposobljavanja zaposlenika za zaštitu okoliša.

U 2013. godini ulaže u podizanje kvalitete i unaprjeđenja vlastitih poslovnih procesa uspostavljanjem i certifikacijom sustava upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001:2008 koji je implementiran na razini cijele kompanije: u hotelski, kamping i nautički sektor.

Ilirija je u srpnju 2014. godine završila s procesom implementacije i certifikacije sustava upravljanja okolišem prema normi HRN EN ISO 14001.

Također, turistička agencija Ilirija Travel dosegla je prvu od tri faze standarda „Travelife angažirani“. Travelife je sustav upravljanja i certificiranja koji turističkim agencijama i turoperatorima predstavlja način uspostavljanja održivih društveno odgovornih praksi unutar vlastitog ureda, ali i u odnosu s dobavljačima. Agencija se posvetila radu na primjerenim procedurama za upravljanje održivog poslovanja. Imenovani koordinator održivosti, prošavši obuku, stekao je osobni Travelife certifikat te su trenutno u realizaciji osnovni koraci i prakse. Tijekom faze „Travelife angažirani“ pripremaju se i za ostale faze u budućnosti.

Ilirija d.d. dobitnik je nagrade Croatian Business Tour 2014 – CBTour 2014 koju dodjeljuje Savez za energetiku Hrvatske s ciljem poticanja i promicanja kreativnih, inovativnih i modernih programa, projekata i usluga na području poslovnog turizma za domaće i međunarodno tržište s naglaskom na održivi razvoj.

Ilirija je dobila nagradu za projekt „Arsenal: Revitalizirani spomenik baštine u funkciji organizacije poslovnih događaja“ u kategoriji „Najbolji program odgovornog turizma i najbolji team building program“.

Nositelj je međunarodnih ekoloških certifikata od posebnog značaja za turizam:

  • Hoteli posjeduju certifikat HACCP koji jamči visoki stupanj kontrole u procesu proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda. Ovaj sustav omogućava identifikaciju, procjenu, prevenciju i kontrolu mogućih opasnosti te osigurava provođenje mjera za djelotvoran način rada.
  • Od 2004. godine Marina Kornati nositeljica je Plave zastave za plaže i marine, međunarodnog simbola zaštite obale, mora i podmorja,
  • Od 2013. godine kamp Park Soline jedan je od dva kampa u Hrvatskoj nositelja međunarodne ekološke markice za smještajne kapacitete „Zeleni ključ“ koja se isključivo dodjeljuje smještajnim objektima koji smanjuju negativne učinke na okoliš kroz optimizaciju potrošnje energenata, gospodarenje otpadom i njegovo sortiranje te educiranje gostiju i zaposlenika o najznačajnijim aspektima održivog razvoja.

Kamp Park Soline izabran je među deset kampova u Hrvatskoj za sudjelovanje u projektu „Ecocamping“ koji se provodi u suradnji s njemačkom udrugom Ecocamping s ciljem uvođenja načela održivog razvoja i ekologije u tvrtke koje pružaju usluge smještaja.

Ilirija je među prvim kompanijama u Hrvatskoj koje upotrebljavaju tzv. zelenu energiju odnosno energiju dobivenu iz obnovljivih izvora.

Usvajanjem politike upravljanja okolišem sustavno, odgovorno i održivo na razini cijele kompanije provodi politiku zaštite okoliša koja omogućuje da s jedne strane maksimalno smanjujemo negativne efekte turističke djelatnosti na okoliš i prirodu, a s druge strane da kvalitetno, odgovorno i održivo upravlja okolišem i prirodnim resursima u okruženju za sadašnje i buduće generacije.