Osnovni podatci

Osnovni podatci

Osnovni podatci

Tvrtka: ILIRIJA d.d.

Sjedište: Tina Ujevića 7, 23210 Biograd n/M

Rješenje o upisu u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu: MBS 060032302
Matični broj: 3311953
OIB: 05951496767

Broj žiro računa: 2402006-1100097324 ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. - Rijeka
Broj deviznog računa: 7001-3311953, ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. - Rijeka
Swift: ESBCHR 22
IBAN: HR5824020061100097324

Vlasništvo: vlasničku strukturu možete vidjeti na SKDD (u polje Vrijednosni papir unijeti: ILRA-R-A)
Kretanja vrijednosti dionica Zagrebačka burza
Iznos temeljnog kapitala: 30.420.000,00 EUR, uplaćen u cijelosti
Ukupan broj dionica: 2.413.488, bez nominalnog iznosa

Uprava: GORAN RAŽNJEVIĆ, predsjednik

Nadzorni odbor: GORAN MEDIĆ, predsjednik


Portfelj tvrtke:

Hotelijerstvo: Hotel Ilirija****, hotel Kornati****, hotel Adriatic****, hotel Villa Donat***/****, Villa Primorje****, Ražnjevića Dvori AD 1307

Nautika: Marina Kornati, Hotelska lučica Ilirija - Kornati

Kamping Park Soline****

Sportski sadržaji: Tenis centar Ilirija

Ugostiteljska ponuda: Lavender bar, Beach bar „Donat“, Bistro „Bazen“, restoran „Marina Kornati“, restoran „Park Soline“ i Arsenal (Zadar)

Ostalo: Destinacijska menadžment kompanija (DMK) Ilirija Travel, Event brod „Nada“, Real-estate: City Galleria u Zadru