Natrag na vrh

Osnovni podatci

Tvrtka: ILIRIJA d.d.

Sjedište: Tina Ujevića 7, 23210 Biograd n/M

Rješenje o upisu u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu: MBS 060032302
Matični broj: 3311953
OIB: 05951496767

Broj žiro računa: 2402006-1100097324 ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. - Rijeka
Broj deviznog računa: 7001-3311953, ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. - Rijeka
Swift: ESBCHR 22
IBAN: HR5824020061100097324

Vlasništvo: vlasničku strukturu možete vidjeti na SKDD (u polje Vrijednosni papir unjeti: ILRA-R-A)

Kretanja vrijednosti dionica Zagrebačka burza

Iznos temeljnog kapitala:  229.146.480,00 kn, uplaćen u cjelosti
Ukupan broj dionica: 2.413.488, bez nominalnog iznosa 

 

Uprava: GORAN RAŽNJEVIĆ, predsjednik

 

Nadzorni odbor: GORAN MEDIĆ, predsjednikPortfelj tvrtke:

Hotelijerstvo: Hotel Ilirija****, hotel Kornati****, hotel Adriatic***+, hotel Villa Donat***/****,
Villa Primorje****, Ražnjevića Dvori AD 1307


Nautika: Marina Kornati, Hotelska lučica Ilirija-Kornati

 

Kamping Park Soline****

 

Sportski sadržaji: Tenis centar Ilirija

 

Ugostiteljska ponuda: Lavender bar, Beach bar „Donat“, Bistro „Bazen“, 
restoran „Marina Kornati“, restoran „Park Soline“  i Arsenal (Zadar)

 

Ostalo:Destinacijska menadžment kompanija (DMK) Ilirija Travel, Event brod „Nada“, Real-estate: City Galleria u Zadru

 

 

 

 

 

Newsletter
Pratite nas

Sva prava pridržana.