Jamstvo najniže online cijene

Rezervirajte svoj smještaj i dodatne usluge izravno putem ILIRIJA RESORT on-line bookinga ili preko naše službe prodaje i jamčimo Vam najnižu online cijenu.

Ukoliko nađete povoljniju online cijenu od one objavljene na našim internet stranicama, za isti hotel, iste datume, isti tip sobe i istu vrstu usluge, najkasnije 24 sata nakon izvršene rezervacije putem naših internetskih stranica ili nakon zaprimljene ponude od naše službe prodaje, kontaktirajte nas, pošaljite link web stranice na kojoj ste našli nižu cijenu te ćemo Vam nakon provjere ponuditi istu povoljniju cijenu umanjenu za dodatnih 5% popusta.

Uvjeti i odredbe

Zahtjev za povratom na osnovi jamstva najniže cijene moraju se podnijeti u roku od 24 sata od kada je potvrđena rezervacija na ILIRIJA RESORT internet stranici ili izvršena preko naše službe prodaje. Gost mora imati potvrđenu rezervaciju putem ILIRIJA RESORT on-line bookinga putem ILIRIJA RESORT internet stranice te sukladno tome i pripadajući broj rezervacije.

Pronađena povoljnija on-line cijena smještaja jednog od ILIRIJA RESORT hotela mora biti jasno definirana, s PDV-om, po osobi (ne po sobi) i po danu boravka, smještaj mora biti moguće rezervirati on-line na internet stranici koja nije u vlasništvu tvrtke Ilirija d.d., u realnom vremenu s neposrednom potvrdom rezervacije prema navedenim uvjetima te moraju biti ispunjeni potpuno isti uvjeti kao na ILIRIJA RESORT internet stranici: isti hotel, ista vrsta smještajne jedinice i kreveta, odnositi se na isto razdoblje boravka, istu uslugu, isti broj gostiju i valutu.

Jamstvo se ne odnosi na on-line rezervacije putem internet stranica koje nisu u vlasništvu tvrtke Ilirija d.d., a u kojima se gostu ne specificira ime hotela ili tip smještajne jedinice ili se specificira tek nakon izvršene rezervacije, ili je cijena smještaja u paketu s ostalim uslugama te se ne može jasno razlučiti, kod prodaje isključivo grupnom segmentu ili posebnim interesnim skupinama, na ugovorom vezane i povjerljive cijene, cijene koje zahtijevaju plaćanje unaprijed, i sl.

Jamstvo se ne odnosi na internet stranice koje nude netransparentne cijene i usluge (npr. priceline.com, hotwire.com) ili sličnih internet stranica koje s Ilirijom d.d. nemaju ugovor o izravnoj suradnji te na cijene objavljene na posebnim stranicama za grupnu kupovinu (Megabon, Kolektiva, i sl.) ili posebnim stranicama za marketinške projekte promocije hotela (Connex, E-Bay i sl.)

Jamstvo se ne odnosi na povoljnije on-line cijene smještaja koje imaju ograničenja u uvjetima rezerviranja različita od ograničenja rezerviranja prisutnih na ILIRIJA RESORT internet stranici (npr. politika otkaza rezervacije, ograničenja depozita, minimalnog broja dana boravka i sl.).

Jamstvo se primjenjuje samo na cijenu noćenja po osobi po danu te se ne može primjenjivati za ostale usluge, poreze i pristojbe i sl. Naknade kao ni kombinirati s ostalim popustima (npr. za rani booking, za loyality programe i sl.).

Jamstvo se može iskoristiti samo jednom, od strane istog podnositelja zahtjeva, bez obzira na broj on-line povoljnijih ponuda za isto razdoblje.

Jamstvo se neće primijeniti kada cijene odstupaju za decimalni iznos koji je rezultat zaokruživanja cijena ili za iznos razlike u tečaju drugih valuta.

Jamstvo se ne odnosi na eventualne slučajne pogreške prilikom objave cijena hotela ILIRIJA RESORT-a na internet stranicama koje nisu u vlasništvu tvrtke Ilirija d.d.