Korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje

ILIRIJA d.d. - Upitnik o usklađenosti za 2023.g.pdf
26.04.2024.

ILIRIJA d.d. - Upitnik o usklađenosti za 2023.g.xlsx
26.04.2024.

Upitnik o usklađenosti za izdavatelje dionica za 2022. godinu.pdf
27.04.2023.

Upitnik o usklađenosti za izdavatelje dionica za 2022. godinu.xlsx
27.04.2023.

Odluka o primicima članova Nadzornog odbora.pdf

Upitnik o usklađenosti za izdavatelje dionica za 2021. godinu.pdf
27.06.2022.

Upitnik o usklađenosti za izdavatelje dionica za 2021. godinu.xlsx
27.06.2022.

Statut Ilirije d.d.

Poslovnik o radu Uprave Ilirije d.d..pdf

Poslovnik o radu Nadzornog odbora Ilirije d.d..pdf

Poslovnik o radu Revizijskog odbora Ilirije d.d..pdf

Upitnik o usklađenosti za izdavatelje dionica za 2020. godinu.pdf

Upitnik o usklađenosti za izdavatelje dionica za 2020. godinu.xlsx

Politika primitaka za članove uprave društva ILIRIJA d.d..pdf