Društvena odgovornost

Društvena odgovornost

Društvena odgovornost

Svijest o društveno odgovornom poslovanju i ugrađivanju njegovih principa u temeljne postulate kompanije kao i njegovo promicanje među našim zaposlenicima, poslovnim partnerima i zajednicom, stvaranje poticajnog i otvorenog radnog okruženja, zadovoljstvo zaposlenika i krajnjih korisnika naših usluga, daljnje ulaganje u stvaranje usluge visoke kakvoće, smanjenje onečišćenja okoliša i racionalnije gospodarenje otpadom konstanta su poslovnoj politici naše kompanije jer samo oni koje pokreću nove inicijative, prihvaćaju i prate izazove današnjeg poslovnog svijeta mogu ne samo ojačati svoje tržišne pozicije veći i biti pokretači šireg društvenog razvoja.

  • Dobitnici smo priznanja za društveno odgovorno poslovanje INDEKS DOP za 2011. i 2012. godinu u kategoriji srednje tvrtke, ujedno prva i jedina turistička kompanija nositeljica priznanja za društveno odgovorno poslovanje, koje dodjeljuje Hrvatska gospodarska komora u suradnji sa Hrvatskim poslovnim savjetom za održivi razvoj.
  • U sklopu međunarodnog projekta „CSR for ALL“ („Društveno odgovorno poslovanje za sve“) kojeg sufinancira Europska unija, a provodi Međunarodna udruga poslodavaca i organizacije poslodavaca iz Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Rumunjske i Turske. U sklopu ovog projekta pokrenuta je i inicijativa "HUP-ova nagrada za primjer dobre prakse DOP-a" kojom se promoviraju i nagrađuju primjeri dobre prakse DOP-a u kategorijama: Briga za zaposlenike, Briga za okoliš i Briga za zajednicu. lirija d.d. aktivno je sudjelovala u cijelom projektu uključujući i "HUP-ovu nagradu za primjer dobre prakse DOP-a" gdje je u kategoriji Briga za zaposlenike za projekt "Znanje je moć"- edukacija zaposlenika i in-house treninzi dobitnica priznanja za treće mjesto među srednjim tvrtkama.
  • Za humanitarno djelovanje u 2008. i 2009. godini Rotary Club Split i zaklada “Kap za slap” dodijelili su nam priznanje Dodir dobrote.
  • Društveno odgovorno poslovanje u Iliriji d.d. posebno se reflektira u slijedećim područjima: zaštita okoliša, odnos prema zaposlenicima i odnos prema zajednici.
  • Naši cilj je edukacijom osvijestiti i poslovnim procesima unapređivati odnos zaposlenika i gostiju prema očuvanju i brizi za prirodu i okoliš u našem okruženju, poduzimanje aktivnosti na području održivog i odgovornog upravljanja svim oblicima i vrstama energije, sustavno planiranje, provođenje, praćenje i poboljšavanje svih aktivnosti na području zaštite okoliša u cilju smanjenja negativnih utjecaja na prirodu i okoliš.
  • Sustavno i aktivno putem sponzorstava i donacija Ilirija d.d., prepoznajući potrebe društva, podupire, promovira i inicira brojne projekte usmjerene na poboljšanje i unapređenje kvalitete života kao i projekte od šireg značaja za zajednicu jasno ističući i potvrđujući svoje opredjeljenje i potporu razvoju i unaprjeđenju sporta, kulture, obrazovanja i znanosti, ali i promicanju društveno odgovornog poslovanja.
  • U turističkoj industriji čovjek je ključ uspjeha stoga se u ILIRIJI zaposlenici kao ključ uspjeha kompanije raspoređuju na mjesta koja najbolje odgovaraju njihovim sposobnostima gdje svojim znanjem, vještinama, entuzijazmom i odanošću pridonose njenom daljnjem razvoju i rastu.

Izvješće o društveno odgovornom poslovanju