Natrag na vrh

Hrvatska

Kultura

 

Kao zemlja bogate i burne prošlosti, svoje su tragove u kulturi od antike na ovamo ostavili mnogi narodi koji su boravili na ovim područjima - Iliri, Rimljani, Talijani, Turci, Slaveni i mnogi drugi. Danas se s pravom stoga može za Hrvatsku reći da je zemlja iznimno duge tradicije koja svoju bogatu kulturnu baštinu spaja sa suvremenim trendovima i načinom života. 

 

Bogatstvo ovog kulturnog nasljeđa najprepoznatljivije je duž obala Hrvatske, a tu je važnost  prepoznao i UNESCO, uvrstivši na svoju listu niz lokacija i spomenika: od Eufrazijeve bazilike u Istri, preko povijesne jezgre Trogira i Dioklecijanove palače u Splitu, do Starog grada u Dubrovniku - da nabrojimo samo neke.  

 

Uz ovu brojnu spomeničku i muzejsku baštinu otkriva se i iznimno bogata nematerijalna kultura Hrvatske koja je dio tradicije i utkana je u način života lokalnog stanovništva, pa su se tako na UNESCO-vom popisu našli i klapsko pjevanje, sinjska alka, mediteranska prehrana, izrada čipke, i još mnogo toga. 

 

Simboli hrvatske kulturne baštine su i poznati književnici, slikari, znanstvenici, kipari i arhitekti čija djela i danas promiču glas o bogatstvu hrvatske tradicije: Marin Držić, Julije Klović, Nikola Tesla, Ivan Meštrović, Juraj Dalmatinac...

 

Toliko je načina za upoznati hrvatsku kulturnu baštinu, upustite se u tu avanturu! 

Sva prava pridržana.