Back to top

Najbolji kampovi ostvarili 10 posto veći promet u sezoni

Od dvanaest kampova najveći porast imao je kamp Soline iz Biograda (53 posto), zahvaljujući prije svega velikim investicijama, a na drugom mjesti je Stellamaris iz Umaga (40 posto).

Piše:Željka Laslavić

01.10.2008.

Lider press - opširnije >>

Follow us

All rights reserved.