Nazaj na vrhu

Varstvo okolja

Znatna prizadevanja in aktivnosti sistematično in dosledno vlagamo v prilagajanje in izvajanje standardov, postopkov in predpisov Evropske unije v vseh vidikih varstva okolja (varstvo morja, obale, vode, zraka, zemlje) in ravnanja z odpadki.

Vsak dan na operativni ravni, skrbimo o procesih ravnanja z okoljem s ciljem in zavezo: v skladu s predpisi, preprečevanju onesnaževanja okolja, zmanjšanje količine in škodljivosti proizvedenih odpadkov, zmanjšanje emisij onesnaževal v vode, tal in zraka, ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za varstvo okolja .

Leta 2013 smo še naprej vlagali v izboljšanje kakovosti in izboljševanju svojih poslovnih procesov z vzpostavitvijo in pridobitvijo certifikata sistema vodenja kakovosti v skladu z HRN EN ISO 9001: 2008, ki je bil vzpostavljen na ravni celotne družbe v naš hotelski, kamping in navtični sektor.

Ilirija je v juliju 2014 končala s procesom izvajanja in pridobivanja certifikata sistema ravnanja z okoljem v skladu z normami HRN EN ISO 14001.

Tudi naša turistična agencija Ilirija Travel je dosegla prvo od treh faz standardov: "Travelife angažirani". Travelife je sistem za upravljanje in pridobivanje certifikata ki potovalnim agencijam in touroperatorjem predstavlja način za vzpostavitev trajnostnih praks družbene odgovornosti znotraj podjetja in v odnosu z dobavitelji. Naša agencija se je posvetila delu na ustreznih postopkih za upravljanje trajnostnega poslovanja. Imenovan koordinator trajnosti, ki je uspešno prestal usposabljanje, je pridobil osebni certifikat Travelife in so trenutno v realizacijo osnovni koraki in prakse. V fazi angažirani se bomo pripravili za ostale faze Travelifea v prihodnosti.

Ilirija d.d. dobitnik nagrade Croatian Business Tour 2014 - CBTour 2014., katero organizaira Združenje za energetiko hrvaške od leta 2010, kater cilj je spodbujanje in pospeševanje ustvarjalnih, inovativnih in sodobnih programov / projektov / storitev na področju poslovnega turizma v domačem in mednarodnih trgih, s poudarkom na trajnostnem razvoju. Ilirija d.d. je prejela nagrado za projekt "Arsenal: revitalizirano spomeniško dediščino v funkciji organizacije poslovnih dogodkov" v kategoriji najboljši program odgovornega turizma in najboljši program team buildinga.

Imamo tudi mednarodni okoljski certifikat, ki je posebnega pomena za razvoj turizma:
 

  • Od leta 2004 marina Kornati nosilec je Modre zastave za plaže in marine z mednarodnim simbolom mednarodne zaščite obale in morja,
  • Od leta 2013 kamp "Park Soline" je eden od dveh kampov na Hrvaškem, ki je imetnik mednarodnega okoljskega žiga za nastanitvene zmogljivosti Zeleni ključ, ki je izključno dodeljenih nastanitvenim objektom, kateri zmanjšujejo negativne vplive na okolje z optimizacijo porabe energije, ravnanja z odpadki in razvrščanjem le teh, izobraževanjem gostov in zaposlenih o najpomembnejših vidikih trajnostnega razvoja.
     


Kamp "Park Soline" je bil izbran med deset kampov na Hrvaškem za sodelovanje v projektu Ecocamping, ki se izvaja v sodelovanju z nemškim združenjem Ecocamping, ki ima za cilj uvajanje načela trajnostnega razvoja in ekologije v podjetja, ki zagotavljajo nastanitvene storitve.

Smo med prvimi podjetji na Hrvaškem, ki uporabljajo tako imenovano zeleno energijo in energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov.

Z sprejetjem politike ravnanja z okoljem sistematično, odgovorno in široko trajnostno na nivou celotne družbe izvajamo politiko varovanja okolja ki nam omogoča, da po eni strani zmanjšuje negativne vplive turistične dejavnosti na okolje in naravo, in na drugi strani te kakovosti, odgovorno in trajnostno upravljamo z okoljem in naravnimi viri v našem okolju za sedanje in prihodnje generacije.

Politiko ravnanja z okoljem poglejte tukaj (pdf).

Spremljajte nas

Vse pravice pridržane.