Nazaj na vrhu

Osnovni podatki

Podjetje: ILIRIJA d.d.

Sedež: Tina Ujevića 7, 23210 Biograd n / M

Odločba o vpisu v sodni register Trgovskega sodišča v Splitu: MBS 060032302
Matična številka: 3311953
Davčna številka: 05951496767

Številka tekočega računa: 2402006-1100097324 ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. - Rijeka
Številka deviznega računa: 7001-3311953, ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. – Rijeka
Swift: ESBCHR 22
IBAN: HR5824020061100097324

Lastništvo: lastniško strukturo je mogoče videti na SKDD
(v polje vrednosti papir vnesti: ILRA-R-A)

Gibanje vrednosti delnic Zagrebška borza
Znesek osnovnega kapitala: 205.146.480,00 HRK plačan v celoti
Skupno število delnic: 301.686
Nominalni znesek delnic: 680,00 HRK

 

Uprava: GORAN RAŽNJEVIĆ, predsednik
Nadzorni svet: GORAN MEDIĆ, predsednik

 

Portfelj družbe:

Hotelirstvo: Hotel Ilirija****, hotel Kornati****, hotel Adriatic***+, hotel Villa Donat***/****,
Villa Primorje****, Ražnjevića Dvori AD 1307

 

Nautica: Marina Kornati, Hotel marina Ilirija-Kornati

 

Kamp Park Soline****

 

Tenis centar Ilirija

 

Hrana in pijača: Lavender bar, Beach bar „Donat“, Bistro „Bazen“,  restavracija „Marina Kornati“, restavracija „Park Soline“  in Arsenal (Zadar)Drugo:  Destinacijska menadžment kompanija (DMK) Ilirija Travel, Dogodek ladja „Nada“, Real-estate: City Galleria - Zadar

 
 
 

 

Vse pravice pridržane.