Osnovni podatki

Osnovni podatki

Osnovni podatki

Podjetje: ILIRIJA d.d.

Sedež: Tina Ujevića 7, 23210 Biograd n / M

Odločba o vpisu v sodni register Trgovskega sodišča v Splitu: MBS 060032302
Matična številka: 3311953
Davčna številka: 05951496767

Številka tekočega računa: 2402006-1100097324 ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. - Rijeka
Številka deviznega računa: 7001-3311953, ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. – Rijeka
Swift: ESBCHR 22
IBAN: HR5824020061100097324

Lastništvo: lastniško strukturo je mogoče videti na SKDD (v polje vrednosti papir vnesti: ILRA-R-A)
Gibanje vrednosti delnic Zagrebška borza
Znesek osnovnega kapitala: 30.420.000,00 EUR plačan v celoti
Skupno število delnic: 2.413.488

Uprava: GORAN RAŽNJEVIĆ, predsednik

Nadzorni svet: GORAN MEDIĆ, predsednik


Portfelj družbe:

Hotelirstvo: Hotel Ilirija****, hotel Kornati****, hotel Adriatic****, hotel Villa Donat***/****, Villa Primorje****, Ražnjevića Dvori AD 1307

Nautica: Marina Kornati, Hotel marina Ilirija-Kornati

Kamp Park Soline****

Tenis centar Ilirija

Hrana in pijača: Lavender bar, Beach bar „Donat“, Bistro „Bazen“, restavracija „Marina Kornati“, restavracija „Park Soline“ in Arsenal (Zadar)

Drugo: Destinacijska menadžment kompanija (DMK) Ilirija Travel, Dogodek ladja „Nada“, Real-estate: City Galleria - Zadar