Politika zasebnosti

1.) POLITIKA O ZASEBNOSTI

Podjetje ILIRIJA d.d. ceni in spoštuje vašo zasebnost ter se zavezuje, da bo varovalo vaše osebne podatke.

S to Politiko o zasebnosti podjetje Ilirija d.d. osebam, na katere se podatki nanašajo, zagotavlja informacije o namenu in pravni podlagi za obdelavo njihovih osebnih podatkov, prejemnikih ali kategorijah prejemnikov osebnih podatkov, obdobjih v katerih se bodo osebni podatki shranjevali, njihovih pravicah in kontaktnih podatkih uradnika za varstvo podatkov.

Politika o zasebnosti velja v vseh primerih, ko podjetje Ilirija d.d. kot upravljavec podatkov obdeluje vaše osebne podatke, razen v posebnih primerih, ko je za obdelavo predvidena in/ali predpisana uporaba druge politike o zasebnosti, ki bi imela prednost pred to Politiko o zasebnosti.

2.) UPRAVLJAVEC PODATKOV IN ZAKONSKI OKVIR OBDELAVE PODATKOV

ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Tina Ujevića 7, Biograd na Moru, matična številka: 25951496767, (v nadaljnjem besedilu: ILIRIJA d.d.), je upravljavec obdelave osebnih podatkov v skladu z Uredbo EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakonom o izvajanju Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uradni list, št. 42/18.) in drugimi pozitivnimi zakonskimi predpisi, ki urejajo predmetno področje.

3.) URADNIK ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Podjetje ILIRIJA d.d. je imenovalo uradnika za varstvo osebnih podatkov, na katerega se lahko obrnete na naslednje načine:
a) lahko mu pošljete povpraševanje na elektronski naslov: dpo@ilirijabiograd.com in/ali
b) lahko mu pošljete povpraševanje na naslov podjetja: ILIRIJA d.d., Tina Ujevića 7, 23210 Biograd na Moru, Republika Hrvaška, z navedbo: »za uradnika za varstvo podatkov«.

4.) NAMEN ZBIRANJA OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke zbiramo, shranjujemo in obdelujemo predvsem za izpolnjevanje zakonskih obveznosti v skladu z veljavnimi predpisi, pri čemer določene podatke zbiramo tudi za druge namene oziroma za stik z vami.
Osnovni razlogi zaradi katerih zbiramo, shranjujemo in obdelujemo vaše osebne podatke, so:
a) za rezervacijo;
b) za prijavo (check –in) v naše objekte;
c) za varovanje oseb in premoženja z opremo za video nadzor;
d) za trženje (marketing) in preverjanja ter ocenjevanja zadovoljstva strank;
e) za predložitev ponudb in za našo interno obdelavo statističnih podatkov;
f) za igranje nagradnih iger.

5.) PODATKI, KI JIH ZAJEMA SISTEM POLITIKE O VAROVANJU ZASEBNOSTI:

Politika o zasebnosti podjetja ILIRIJE d.d. zajema naslednje podatke: ime, priimek, datum rojstva, naslov, elektronski naslov, telefonska številka/številka mobilnega telefona (podatki, potrebni za rezervacijo).
Poleg podatkov iz 1. odstavka te točke, v skladu z veljavnimi predpisi, moramo zbirati tudi naslednje podatke:

ime in priimek, kraj rojstva, država in datum rojstva, državljanstvo, vrsta in številka osebnega dokumenta, kraj bivanja (prebivališče) in naslov, datum in čas prihoda ali odhoda iz objekta, spol, osnove za oprostitev plačila turistične takse ali za zmanjšanje plačila turistične takse. (Vnos v sistem e-visitor).
Prav tako zbiramo tudi podatke, pridobljene z uporabo varnostno-tehničnih ukrepov (video nadzor).

6.) PRAVNA PODLAGA ZBIRANJA

Glede na namen zbiranja osebnih podatkov iz 4. točke je pravna podlaga za zbiranje:

a) zakonska,
b) pogodbena,
c) ključni interes osebe, na katero se podatki nanašajo ali druge fizične osebe,
d) upravičen interes upravitelja obdelave, ki je večji od interesa osebe, na katero se podatki nanašajo, in/ali
e) soglasje sebe, na katero se podatki nanašajo.

7.) KATEGORIJE PREJEMNIKOV OSEBNIH PODATKOV IN PRENOS PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Vaši osebni podatki, ki jih moramo zbrati pri prijavi gosta (check-in), se elektronsko prenašajo v edinstveni sistem za prijavo in odjavo turistov - eVisitor.

Podatki gostov/turistov, ki jih zbiramo, obdelujemo in posredujemo v sistem e-visitor, so navedeni v 5. točki Politike o zasebnosti.

Vaše osebne podatke posredujemo izvajalcem obdelave, s katerimi imamo sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju in ki nam omogočajo uporabo računalniških programov za upravljanje storitev in zagotavljanje gostinskih in turističnih storitev. S temi subjekti sklepamo podrobne pogodbe, ki jasno in nedvoumno urejajo njihove pristojnosti in odgovornosti pri obdelavi osebnih podatkov, vse v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke lahko damo na voljo tretjim osebam tudi v drugih primerih, vendar samo, če in ko je to potrebno na podlagi Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, če to npr. zahteva sodišče ali drug pristojni javni organ.

Vaših osebnih podatkov običajno ne prenašamo v »tretje države«. Če pa so taki prenosi potrebni ali koristni pri zagotavljanju storitev, se razmerje izvajalci obdelave v tretji državi ureja v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

8.) TRANJANJE SHRANJEVANJA PODATKOV

Vaše osebne podatke shranjujemo v določenem časovnem obdobju:

a) podatke, ki jih podjetje ILIRIJA d.d. zbira po zakonu in so potrebni za izpolnjevanje njegovih pravnih obveznosti - za čas, ki ga določajo veljavni predpisi;

b) podatke, ki jih podjetje ILIRIJA d.d. zbira na podlagi pogodbenega razmerja z vami - za čas, ki je potreben za potek zakonskih rokov (tri/pet let), in dodatni razumni čas, ki je potreben za to, da sodni ali upravni organ, kateremu ste poslali zahtevo, to zahtevo pošlje podjetju Ilirija d.d.;

c) podatke, ki jih podjetje ILIRIJA d.d. zbralo o imenu, priimku in vašem elektronskem naslovu na podlagi legitimnega interesa za neposredno trženje - v trajanju 10 let (v zbirki gostov);

d) podatke, ki jih podjetje ILIRIJA d.d. zbralo na podlagi soglasja - če obdelava podatkov temelji na vašem soglasju, obdelava traja dokler soglasja ne prekličete.

9.) PRAVICE OSEB, NA KATERE SE PODATI NANAŠAJO, NA PODLAGI SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Uporabniki naših storitev imajo v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov naslednje pravice:

a) Pravica do dostopa - 15. člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov;

Od upravljavca obdelave imajo pravico zahtevati potrdilo o tem, ali se se vaši osebni podatki obdelujejo, in če se obdelujejo, imate pravico zahtevati dostop do teh podatkov in informacij iz 15. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

b) Pravica do popravka in izbrisa (pravica do pozabe) 16. in 17. člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov;

Imajo pravico, da od nas zahtevajo takojšnji popravek netočnih in nepopolnih osebnih podatkov, vključno z dajanjem dodatne izjave in izbrisom podatkov, če menite, da so bili vaši podatki zbrani ali obdelani v nasprotju s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. Pravico imate, da od nas zahtevate izbris takih podatkov. V primeru utemeljenega zahtevka bodo podatki nemudoma izbrisani.

c.) Pravica do omejitve obdelave - 18. člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov;

Imajo pravico zaprositi za omejitev obdelave osebnih podatkov, če izpodbijajo točnost osebnih podatkov, če je obdelava nezakonita in oseba, na katero se podatki nanašajo, nasprotuje izbrisu podatkov, če ste vložili pritožbo zoper obdelavo osebnih podatkov in če podatkov več ne potrebujemo, ali jih potrebujete vi za ustvarjanje, izvrševanje ali varstvo zakonskih zahtev.

d.) Pravica do prenosa podatkov - 20. člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov;

Imajo pravico do prejema osebnih podatkov, ki se nanašajo na njih, ter so jim posredovani v strukturirani, običajno uporabljeni in strojno berljivi obliki, in jih lahko prenesejo na drugega upravljavca obdelave, če obdelava takšnih podatkov temelji na soglasju ali pogodbi in se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

e.) Pravica do preklica soglasja;

Imajo pravico preklicati soglasje (če obdelujemo podatke na podlagi podanega soglasja), ne da bi to vplivalo na legitimnost predhodne obdelave, ki je temeljila na tem soglasju.

f.) Pravica do vložitve ugovora;

Imajo pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu - Agenciji za varovanje osebnih podatkov (www.azop.hr), če menijo, da so nekatere njihove pravice v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov bile kršene.

Vaše pravice se izvajajo brezplačno in samo izjemoma vsebujejo administrative stroške.
O plačilu administrativnih stroškov, ki jih lahko zaračunamo na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov, vas bomo obvestili, preden do njih pride.

10.) SISTEM VIDEO NADZORA

Podjetje ILIRIJA d.d. ima kot upravljavec obdelave legitimen interes za izvajanje varnostno-tehničnih ukrepov video nadzora za zaščito premoženja in ljudi, zato ima nameščene nadzorne kamere za zaposlene in vse osebe, ki se gibljejo v okolici nadzorne kamere.

Podjetje ILIRIJA d.d. na zato predviden način označuje vsa mesta, na katerih so nameščene kamere za video nadzor.

Posneti, pridobljeni s sistemom video nadzora, so označeni kot poslovna skrivnost in se obdelujejo v skladu z internimi varnostnimi pravili podjetja ILIRIJE dd.

Videoposnetki se redno presnemavajo, tako da se samodejno izbrišejo največ 15 dneh po snemanju. Izjemoma se videoposnetki hranijo dlje, če so dokazi v postopku pred pristojnimi državnimi in javnimi organi.

11.) VARSTVO OSEBNIH PODATKOV OTROK


Podjetje ILIRIJA d.d. ne želi in ne namerava zbirati osebnih podatkov otrok, ter jih ne bo uporabljalo na noben način in jih ne bo posredovalo tretjim osebam.

Otrok lahko svoje soglasje poda izključno v zvezi s katero koli storitvijo informacijskega podjetja in to otrok, ki je starejši od 16 let. Kakršna koli druga obdelava podatkov otrok pod navedeno starostno mejo in druga obdelava, razen kot je to izrecno navedeno tukaj za otroke, mlajše od 18 let, je dovoljena le s predhodnim soglasjem staršev.

12.) STATISTIKA, PIŠKOTKI IN DRUGE TEHNOLOGIJE

Za večjo učinkovitost naših spletnih strani, uporabljamo statistične programe, s katerimi analiziramo trende, sledimo obnašanju uporabnikov in zbiramo demografske podatke.

Naši strežniki občasno uporabljajo piškotke, ki si zapomnijo, katere strani ste obiskali in tako pospešijo komunikacijo med vašim računalnikom in našimi strežniki. Piškotek je je majhna besedilna datoteka, ki jo nekateri internetni strežniki shranijo v vaš računalnik ob obisku spletne strani. Piškotek ne prebira podatkov iz vaših diskov ali podatkov, ki vsebujejo piškotke drugih strežnikov in so prav tako shranjeni na vašem disku.

Če ste svoj spletni brskalnik tako nastavili, boste obveščeni pred vsakim shranjevanjem piškotka na vaš računalnik. Svoj spletni brskalnik lahko nastavite tudi tako, da onemogočite shranjevanje piškotkov na svoj računalnik.

Informacije lahko zbiramo tudi z uporabo »oznak slikovnih pik«, omrežnih signalov, »praznih GIF-ov« ali podobnih sredstev (s skupnim imenom »oznake slikovnih pik«), ki nam omogočajo, da ugotovimo, kdaj obiskujete naš portal in kako uporabljati naša elektronska sporočila ali oglase.

13.) SPOROČILA V OBLIKI ELEKTRONSKE POŠTE

Ko nam pošljete elektronsko sporočilo (e-pošto) z osebnimi podatki, na podlagi katerih vas je mogoče identificirati, te podatke uporabljamo izključno za izpolnjevanje vaših zahtev.

14.) VAŠE SOGLASJE

Z izpolnjevanjem obrazcev na naših spletnih straneh jamčite, da so informacije, ki ste jih navedli, točne, da ste sposobni poslovati, da imate vse pravice do sklenitve tega posla in da se popolnoma strinjate s tem, da podjetje ILIRIJA d.d. zbira in uporablja vaše podatke v skladu z zakonom in pogoji naše Politike o zasebnosti.

15.) POVEZAVE:

Počnemo vse, kar je v naši moči, da zagotovimo, da bodo vse preusmeritve z naših spletnih strani vodile vas in/ali vašega otroka na spletne strani, ki imajo kakovostno vsebino v smislu, da ne spodbujajo negativnosti. Vendar pa se spletne strani in naslovi na spletu hitro spreminjajo, zato ne moremo vedno zagotoviti vsebine vsakega naslova, na katerega vas usmerimo.

16.) SPREMEMBA IN PRENEHANJE POGOJEV UPORABE:

Podjetje ILIRIJA d.d. si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali prekine vse ali kateri koli del teh spletnih strani ter pogoje uporabe in Politiko o zasebnosti. Spremembe začnejo veljati z objavo na naši spletni strani.