Poslanstvo in vizija

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Trajno zagotoviti mesto med tremi vodilnimi turističnimi podjetji v severni Dalmaciji in med petnajst vodilnih turističnih podjetij na hrvaškem, biti in ostati nosilec razvoja v turizmu v naši regiji in okolici ter z izgradnjo lastnega izdelka-blagovne znamke ostati prepoznavni kot podjetje z visoko kakovostjo vsebin in storitev na hrvaškem in evropskem turističnem trgu.

Vizija

Zagotavljanje kakovosti in vrhunskih storitev ter doživetja gostom v naših objektih, nenehno vlaganje v človeške vire skladno z načeli trajnostnega razvoja, ki se odraža v prepoznavanju in zadovoljevanju potreb turistov, zaščito in obnovo naravne in kulturne dediščine ter ohranjanje okolja.