Nazaj na vrhu

Zdravstveni in varnostni ukrepi v skupnih prostorih

Certifikat Safe stay in Croatia

Vodja zdravstvenega nadzora na ravni podjetja

Self Check-In omogočen pred prihodom gosta v hotel/kamp

Osebje usposobljeno glede higienskih ukrepov in postopkov

Razkužilne točke po hotelu/kampu/marini

Vidno prikazana navodila za epidemiološke ukrepe

Varnostni paket (safety kit) na voljo na zahtevo

 • Certificirani vsi objekti Ilirije d. d. (hoteli, kamp, marina, gostinski objekti in drugo) s certifikatom Safe stay in Croatia.
 • Vodja zdravstvenega nadzora na ravni podjetja skrbi za vse predpise in standarde zdravstvenih in varnostnih ukrepov ter je na voljo 24 h/7 dni na teden (Ivana Benčić, inž. kontakt: ivanab@ilirijabiograd.com, mob.: 098314272).
 • Predpisani standardi in postopki v primeru, da je oseba pozitivna na COVID-19.
 • Osebje je usposobljeno in se zaveda nujnosti vsakdanjega izvajanja higienskih ukrepov.
 • Redno merjenje temperature in izpolnjevanje zdravstvenih anket našega osebja.
 • Razkužilne točke predpisano razporejene po celotnem hotelu/kampu/marini.
 • Osebje obvezno mora nositi zaščitno masko in opremo v vseh delih hotela/kampa/marine, kjer je to predpisano.
 • Recepcijski pult je zaščiten z zaščitno pregrado.
 • Dodatno razkuževanje vseh kontaktnih površin in prostorov.
 • Vidno prikazana opomba o upoštevanju predpisane razdalje.
 • Vidno prikazana navodila za epidemiološke ukrepe.
 • Omejeno število uporabnikov prostora.
 • Postavljena varnostna navodila o maksimalnem dovoljenem številu gostov v dvigalu.
 • Na voljo varnostni paket – safety kit (termometer, rokavice in maske) na zahtevo na recepcijah hotela, kampa in marine.
 • Stranišča v skupnih prostorih se pogosto čistijo in razkužujejo z učinkovitimi razkužilnimi sredstvi, zlasti kontaktne površine.

 


Vse pravice pridržane.