Nazaj na vrhu

Zaprti bazen (hotel ILIRIJA) in odprti bazen (hotel ADRIATIC)

Uporaba izključno za goste Ilirija Resorta Biograd

Število uporabnikov je omejeno

Razkužilne točke

Dezbariera s hiperklorirano vodo

Ni dovoljeno uživanje hrane in pijače

  • Razkužilna točka na vhodu v bazen.
  • Dezbariera s hiperklorirano vodo pri vstopu na kopališče.
  • Ležalniki okoli bazena so razmaknjeni zaradi zagotavljanja socialne distance.
  • Omejeno število uporabnikov bazenskega kopališča.
  • Pogosto čiščenje in razkuževanje prostorov ter ležalnikov.
  • Na notranjem bazenu morajo gostje nositi maske le v garderobi in sanitarnih prostorih.
  • Osebje obvezno nosi maske.
  • Postavljen informativni material o splošnih ukrepih za preprečevanje širjenja Covid-19 na oglasni deski.
  • Zagotovljeno umetno in naravno prezračevanje prostorov (za zaprti bazen).
  • Ni dovoljeno uživanje hrane in pijače.

Vse pravice pridržane.