Nach oben

Umweltschutz

Značajne napore i aktivnosti sustavno i kontinuirano ulažemo u prilagodbu i implementaciju standarda, procedura i propisa Europske unije po svim aspektima zaštite okoliša (zaštita mora, obale, voda, zraka, tla) i gospodarenja otpadom.

Svakodnevno na operativnoj razini vodimo brigu o procesima upravljanja zaštitom okoliša s ciljem i obvezom:usklađivanja sa zakonskim propisima, sprečavanje onečišćenja okoliša, smanjenja količine i štetnosti proizvedenog otpada, smanjenja emisija onečišćujućih tvari u vodu, tlo i zrak te obrazovanja i osposobljavanja zaposlenika za zaštitu okoliša.

U 2013. godini nastavili smo sa ulaganjem u podizanje kvalitete i unaprijeđenja vlastitih poslovnih procesa uspostavljanjem i certifikacijom sustava upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001:2008 koji je implementiran na razini cijele kompanije u naš hotelski, kamping i nautički sektor.

Ilirija je u srpnju 2014. godine završila sa procesom implementacije i certifikacije sustava upravljanja okolišem prema normi HRN EN ISO 14001.

Također, naša turistička agencija Ilirija Travel dosegla je prvu od tri faze standarda:“Travelife angažirani”. Travelife je sustav za upravljanje i certificiranje koji turističkim agencijama i turoperatorima predstavlja način uspostavljanja održivih društveno odgovornih praksi unutar vlastitog ureda ali i u odnosu s dobavljačima. Naša se agencija posvetila radu na primjerenim procedurama za upravljanje održivog poslovanja. Imenovani koordinator održivosti, prošavši obuku, stekao je osobni Travelife certifikat te su trenutno u realizaciji osnovni koraci i prakse. Tijekom Faze angažirani pripremat ćemo se i za ostale faze Travelifea u budućnosti.

Ilirija d.d. dobitnik nagrade Croatian Business Tour 2014 - CBTour 2014., koju organizaira Savez za energetiku Hrvatske od 2010. godine, koja ima za cilj poticanje i promicanje kreativnih, inovativnih i modernih programa/projekata/usluga na području poslovnog turizma za domaće i međunarodno tržište s naglaskom na održivi razvoj. Ilirija d.d. dobila je nagradu za projekt „Arsenal:Revitalizirani spomenik baštine u funkciji organizacije poslovnih događaja“ u kategoriji Najbolji program odgovornog turizma i najbolji team building program.

Nositelji smo međunarodnih ekoloških certifikata od posebnog značaja za turizam:
 

  • Od 2004. godine Marina Kornati nositeljica je Plave zastave za plaže i marine međunarodnog simbola zaštite obale, mora i podmorja,
  • Od 2013. godine kamp "Park Soline" je jedan od dva kampa u Hrvatskoj nositelja međunarodne ekološke markica za smještajne kapacitete Zeleni ključ koji se isključivo dodjeljuje smještajnim objektima koji smanjuju negativne učinke na okoliš kroz optimalizaciju potrošnje energenata, gospodarenje otpadom i njegovo sortiranje, educiranje gostiju i zaposlenika o najznačajnijim aspektima održivog razvoja.
     


Kamp "Park Soline" izabran je među deset kampova u Hrvatskoj za sudjelovanje u Projektu Ecocampinga, koji se provodi u suradnji sa njemačkom udrugom Ecocamping, koji za cilj ima uvođenje načela održivog razvoja i ekologije u tvrtke koje pružaju usluge smještaja.

Među prvima smo kompanijama u Hrvatskoj koje upotrebljavaju tzv. zelenu energiju odnosno energiju dobivenu iz obnovljivih izvora.

Usvajanjem politike upravljanja okolišem sustavno, odgovorno i održivo na razini cijele komapnije provodimo politiku zaštite okoliša koja nam omogućuje da s jedne strane maksimalno smanjujemo negativne efekte turističke djelatnosti na okoliš i prirodu, a s druge strane da kvalitetno, odgovorno i održivo upravljamo okolišem i prirodnim resursima u našem okruženju za sadašnje i buduće generacije.

Politiku upravljanja okolišem pogledajte ovdje (pdf).

Folgen Sie uns

Alle Rechte vorbehalten.